Bike treking kružna tura Pančevo-Devojački Bunar

Brza tura, mahom po asfaltu uz 6,3km vožnje po pesku. Vreme potrebno za ovu turu varira od 2,5h do 3h u zavisnosti od fizičke pripremljenosti vozača i vlažnosti peska na tom delu ture. Dužina ove ture iznosi oko 68km. Vodom i hranom se možete snabdeti u svakom mestu kroz koje prolazite (pogledajte mapu). Najbliža tačka Beogradu za otpočinjanje ture se nalazi u Pančevu, na 20km od centra Beograda. Preporučujemo vam da na ovu turu polazite tokom letnje i prolećne sezone najviše 5-7 dana nakon poslednje kiše u ovom kraju jer čete zbog suvog peska u protivnom biti prinuđeni da gurate bicikl na "off-road" deonici.

 

1

2

Seno pored puta.

3

Salaš na izlasku iz Pančeva.

4

Krivi dimnjak na 10km od tačke ture koja je najbliža Beogradu.

Još 7km do centra Banatskog Novog Sela.

5

Poljski radovi - na deonici između Banatskog Novog Sela i Vladimirovca.

6

Jedan od nekolicine arteških bunara u Vladimirovcu (oko 25km od Pančeva).

7

Železnička stanica Vladimirovac, koloseci za Pančevo i Kovin.

8

Asfaltni put kroz peščaru.

9

Pogled na njive.

10

Detalj iz Devojačkog Bunara, 1/2km od silaska sa asfalta, a 9,5km od centra Vladimirovca.

11

Polja suncokreta u centru peščare, na peščanoj deonici dugoj 6,3km.

12

Mobilni predajnik i orijentir.

13

Put prilazi pruzi.

14

Farma u blizini pruge, u njenoj okolini ćete opaziti veči broj salaša.

15

Prelazak preko pruge i izlazak na asfalt.

16

Sa asfalta se odvaja veliki broj letnjih puteva.

17

18

9km od prelaska pruge do centra Dolova

19

Detalj u Dolovu.

20

21

Ruinirana crkva pored seoskog Groblja.

22

23

24

Detalji na izlasku iz Dolova.

25

26

Na 11km od Dolova dolazimo do naselja i kombinata "Stari Tamiš", sledi još 8km kako bi smo zatvorili krug.

27

Mapa koja prikazuje pozicije na kojima su fotografije

sa određenim brojevima načinjene.

28

Visinski profil staze.

29

Detaljna mapa staze.