Stara Planina - kružna tura

Babin Zub-Midžor-Pilj-Topli Do-Babin Zub

Fizički i tehnički vrlo zahtevna, celodnevna tura. Vreme potrebno za ovu turu je 7-12h u zavisnosti od fizičke pripremljenosti vozača. Dužina ture je oko 50km dok je apsolutni uspon oko 2kmnv. Teren je u najvećoj meri zemljani sa čestim kamenim deonicama, a povremeno se put u potpunosti gubi te je potrebno prenositi bicikl preko grmlja ili prepreka na putu. Preporučujemo da ovu turu vozite tokom druge polovine maja kada se sneg u najvećoj meri otopi, ali rastinje i dalje ne smeta previše. Na dopunu zaliha vode možete računati vrlo često nakon pređenog 15-og km ture pošto ćete tada često nailaziti na potoke koji su van domašaja stoke. Što se hrane tiče, zalihe eventualno možete dopuniti u Toplom Dolu ako budete imali sreće da jedina prodavnica radi.

 

1

Polazak na turu sa platoa pod Babinim Zubom.

2

Odmorište sa pogledom na okolne planine.

3

Uspon ka Midžoru.

4

Tokom uspona put često može biti pod snegom.

5

Karaula pod Midžorom, mesto na kome treba ostaviti

bicikle kako bi se popeli do vrha Midžora. 2110mnv, 7,2km

od početka ture.

6

VRH (2168mnv)

7

U nastavku ture sledi oko 15km vožnje na visini između 2100 i 1800mnv,

mahom po veoma lošim stazama koje se ponekada u potpunosti gube

u niskom rastinju.

8

Staza kroz krokuse.

9

10

Pogled duž grebena.

11

12

13

Staza se postepeno useca u padinu.

14

15

16

17

18

19

20

Pogled u pravcu Babinog Zuba.

21

22

Sokolovac.

23

Izvori vode na putu.

24

25

Pogled ka Vražjim Glavama.

26

Vražje Glave u pozadini.

27

Put se gubi, treba se probiti kroz kleku.

28

Uspon ka Vražjim Glavama, na polovini uspona napuštate

stazu i po izohipsi sa desne strane zaobilazite vrh.

29

Tri čuke.

30

Put kroz tesnac.

31

Kroz tesnac je neophodno preneti bicikle.

21 kilometar od doma, 1860mnv

32

Početak vožnje nizbrdo vodi kroz kleke.

33

Bare, KRVAVE BARE!

34

35

Odmor kraj bara.

36

Početak brze deonice, spust u dužini od 19km sa

1000m visinske razlike

37

Tokom spusta, često se prelazi preko potoka.

38

39

40

Krivina na putu sa koje se treba popeti 50-ak metara

kako bi ste stigli do gornjeg Piljskog vodopada. 32km od doma

na 1320mnv.

41

Piljski vodopad.

42

Piljski vrh, slika načinjena 50-ak metara ka Toplom Dolu

od lokacije sllike 40.

43

Brezova šuma

44

45

Što bliže prilazite Toplom Dolu put postaje sve bolji.

46

Još jedan manji vodopad u blizini Toplog Dola.

47

Pogled ka Toplom Dolu.

48

49

Topli Do

50

Javorska reka

51

Pašnjaci iznad Toplog Dola.

52

53

Novi most u selu, stari je "otiš`o za Pirot".

54

55

56

Tipična toplodolska kuća.

57

Radna mašina!

58

59

Početak 10km dugog uspona do doma, uz 800m visinske razlike.

60

61

Dopunite rezerve vode.

62

Pogled sa puta ka Midžoru.

63

64

Još 500m do doma!

Mapa koja prikazuje pozicije na kojima su fotografije

sa određenim brojevima načinjene.

Visinski profil staze.

Detaljna mapa staze.