Bužiri


Kablovi kroz koje se provlače sajle.

Obavezno koristiti bužire sa teflonskom unutrašnjošču. Bitnije od toga koje proizvođač je koliko ih često menjate. Svaki bužir stari i bez obzira koliko je upotrebljavan gubi na prvobitnim karakteristikama te ga treba pravovremeno zameniti bilo bi dobro da to učinite barem jednom godišnje, jer njihovo stanje veoma utiče na kvalitet kočenja i preciznost menjanja brzina . Ako ste u mogućnosti da nabavite kvalitetnije krajeve bužira, učinite to. Kvalitetni krajevi bužira štite ne samo bužir, koji osiguravaju od “cvetanja” kraja već i samu sajlu pošto u sebi poseduju gumeni prsten koji sprečava da u bužir udje prljavština. Bužiri se proizvode u dve glavne varijante, to su klasični namenjeni za sajle kočnica i SP bužiri namenjeni sajlama menjača. Klasični bužiri se mogu koristiti i za sajle kočnica i menjača, između spoljnog sloja i teflonske unutrašnjosti nalazi se spiralno umotana žica koja omogućuje savijanje bužira bez bitnijeg uticaja na otpor pri kretanju sajle. SP bužiri su namenjeni isključivo sajlama menjača, nešto su manjeg poprečnog preseka (što odgovara manjem prečniku same sajle menjača). Kod SP bužira umesto spiralne žice nalaze se tanke uzdužno u odnosu na bužir i međusobno paralelno postavljene tanke žice koje vrše istu funkciju kao žica klasičnih bužira. Ako ste u mogućnosti iskoristite oba tipa bužira, ako ne, klasičan bužir se odlično ponaša sa oba tipa sajli. Takođe, postoje i skupe verzije bužira koje se sastoje iz aluminijumskih valjaka i kugli kroz koje sajla prolazi a oni nadomešćuju postojanje čeličnih žica za ukrućivanje,

ovi bužiri se koriste kako bi se maksimalno smanjila masa bicikla. Kao kod sajli i ovde je proizvođač gore ima svoju Ride On seriju bužira sa minimalnim otporom pri radu. Za bužire solidnog kvaliteta dovoljno je dati 1e po metru, a za sve 4 sajle potrebno je oko 2m.