Lančanici

Uz ovaj članak obavezno pročitajte i članak o lancu. Glavna podela zadnjih pakovanja lančanika je na klasične (na navoj)

koji se još primenjuju samo kod bicikala niske klase i koji frivil (mehanizam koji im omogućuje da se okreću u jednom smeru bez pokretanja točka, dok u suprotnom smeru stvaraju direktnu spregu sa točkom) imaju integrisan u sebi i kasetnih zadnjih lančanika

koji se putem žljebova navlače na zadnju glavu bicikla. Pošto svi kvalitetni bicikli danas koriste isključivo ovaj drugi sistem o njemu ćemo dalje govoriti. Kada kupujete lančanike najbitnije je da znate koliko brzina imate na zadnjem točku bicikla tako da će vam biti potreban sedmofaz (sedam brzina), osmofaz ili devetofaz. Dalje je potrebno lančanike uskladiti sa kvalitetom lančanika srednjeg pogona kako bi trajanje pogonskog dela bicikla bilo maksimalno. Na točak namenjen za 7 brzina nije moguće postaviti kasetu sa osam lančanika pošto je dužina tela na koje se kaseta navlači manja od potrebne kako bi smo lančanike fiksirali. Osmofazna i devetofazna kaseta imaju istu širinu jer je deveti lančanik ubačen tako što su ostali lančanici suženi, kao i prostor između njih. Zbog ove činjenice ručicu menjača za osmofaz  nije moguće podesiti da u svim brzinama pravilno radi sa devetofaznom kasetom i obrnuto. Pošto je osmofazna kaseta dobijena ubacivanjem osmog lančanika u sedmofaz, ručica koja je predviđena za sedmofaz može raditi pravilno na 7 lančanika osmofaza (birate da li nećete koristiti prvi lili poslednji lančanik) i obrnuto. Ako ste pravovremeno menjali lanac i pravilno ga održavali jedna kaseta uglavnom ima 2 životna veka lanca. Kod kvalitetnijih kaseta nekada je moguća i zamena samo jednog, potrošenog lančanika ili segmenta od nekoliko spojenih lančanika. Koliko su vam lančanici potrošeni možete zaključiti poređenjem onih koje najviše koristite sa onima koje koristite najmanje. Uglavnom je kod onih koji se više koriste razmak između zuba veći i zubi su oštriji. Cene kaseta počinju od oko 15e za kvalitetnije osmofazne.

Napomena: često se greškom lančanici nazivaju zupčanicima. Zupčanici se direktno sprežu sa drugim zupčanicima, a lančanici sa lancem.