Zadnji menjač

Na većini fabričkih izdanja bicikla ovo je najjači deo. Ne zbog toga što razlika u klasi zadnjeg menjača ima najveći uticaj na kvalitet rada bicikla, već zbog toga što je jedan od delova koji prvi upadaju u oči kupcu te kupci uglavnom smatraju da im je bicikl u onoj klasi opreme u kojoj im je zadnji menjač. Sa druge strane proizvođači cenu bicikla ovim gestom umeju da podignu i nekoliko puta više od razlike u ceni samih zadnjih menjača. Postoje 2 osnovna sistema, to je šimanov

i SRAM-ov

ali menjači koje prozvodi Šimano se takođe dele prema načinu rada i usklađenosti sa odgovarajućim šifterima (pogledajte rubriku posvećenu šifterima). sramovi zadnji menjači ne mogu raditi sa šimanovim šifterima zbog razlike u koraku (kod šimana korak sajle je duplokraći od koraka menjača, dok je kod SRAM-a to 1/1), ali SRAM proizvodi serije šiftera koji rade sa šimanovim zadnjim menjačima. Menjači se takođe razlikuju prema dužini kaveza (rastojanju između gornjeg i donjeg točkića (pulija) menjača). Kavezi se prave u tri veličine, kratki

srednji

i dugi

Veličinom kaveza je je određen kapacitet menjača, a to je suma dva broja. Prvi broj je razlika broja zuba najmanjeg i najvećeg lančanika, a drugi isto, ali kod zadnjih lančanika. Ovo je razlog zašto su kavezi na drumskim biciklima kraći od kaveza na menjačima MTB-ova. Takođe šimano proizvodi menjače sa 2 različite pozicije menjača sa rasterećenom oprugom. To su high-normal koji se uglavnom koristi za rapid fire šiftere i kog njega je lanac pri potpuno opuštenoj sajli na najvećem zadnjem lančaniku i low-normal (rapid-rise) koji je kod nas poznat kao “kontraš”, čija je upotreba prvenstveno okrenuta DCL šifterima. Poslednja generacija šimanovih zadnjih menjaća nosi oznaku shadow

i ova će tema biti naknadno obrađena. Ako sami sklapate svoj bicikl dovoljno će vam biti da zadnji menjač uskladite sa klasom šiftera.